Tropical Fuck Storm

Tropical Fuck Storm

Tropical Fuck Storm is de nieuwe band van Gareth Liddiard en Fiona Kitschin van The Drones, ruim 15 jaar rots in de branding van Melbourne. Met TFS beogen zij 'weird music for people who are sick of the same old shit' te maken.

Wie de combinatie van chaotische gitaren, wispelturige drumpatronen en groovende baslijnen wel kan waarderen, doet zichzelf een groot plezier door TFS onmiddellijk toe te voegen aan de afspeellijst. De structuur tussen mannelijke en vrouwelijke vocalen is ook al niet alledaags, blijkens dit leuke interview een zeer bewuste keuze.